Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

 

Barth als liberaal

logo banner

Van iemand, met wie ik indertijd in Utrecht heb gestudeerd en die ik in geen tientallen jaren meer had gesproken, kreeg ik een boek te leen waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde. Dat is: Frank Jehle, Lieber unangenehm laut als angmehm leise, -der Theologe Karl Barth und die Politik (Theologischer Verlag Zürich, 1999, IBSN 3-290-17210-4). De in 1939 geboren Jehle, zo lees ik op de achterflap, geeft college in de theologie aan de universiteit van St. Gallen, en dit boek is, zo lees ik in het slotwoord, een bewerking van daar gehouden colleges. Lees meer

Barth en de secularisatie

logo bannerIn een brief van 13/2 jl. reageert de heer J. van der Vlist op een brutale opmerking van me over Barth (in nr 20 vorige jaargang), waarop ik tot mijn spijt nu pas kan antwoorden. De zin luidde: „Hoewel ik steeds weer probeer Barth te verlaten, omdat ik dat met het oog op de secularisatie noodzakelijk vind, hol ik weer terug naar Barth, zodra ik met feministische theologen in gesprek raak”. De heer Van der Vlist schrijft: „Ontmoetingen met feministische theologen doen Van Gennep terug-hollen naar Barth, maar waarom alleen déze ontmoetingen? Is het verheffen van de menselijke ervaring tot zelfstandige bron van godskennis of van religiositeit niet ingebakken in onze huidige kuituur en is de feministische theologie voor wat dat betreft niet één van de exponenten hiervan?” Lees meer

De wanorde in de wereld en Gods heilsplan

logoNu we het oog op ons hoofdthema laten vallen, zien we achter ons een voorbereiding, die om zijn goede organisatie tot dankbaarheid beweegt, en wier veelvuldige en in ieder geval leerrijke resultaten ten zeerste geacht moeten worden.

Mijn opgave in deze openingsrede ligt niet in het ontplooien van een eigen ontwerp over dit thema, ook bestaat hij er niet in de discussie op een bepaald punt aan te grijpen en in te leiden. Veroorlooft u mij, in plaats daarvan enige opmerkingen bij het geheel te maken, die zich bij mijn studie aan mij opdrongen. De cirkel, gevormd door het werk, dat de vier secties bezig hield en dat zij nu weer onder ogen gaan zien, heeft een rand en een midden. Ik laat het aan u over of u, wat ik nu tot u zeggen wil, zult beschouwen als kanttekening of als opmerkingen het centrum aangaand. U zult het zeker van me aannemen, dat het mijn plan is, de verantwoordelijkheid op me te nemen, die wij hier allen gezamenlijk op ons genomen hebben.

Lees meer