Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

 

Barthianum 2015: De Römerbrief

Op 29 januari 2015 vindt in Amsterdam het jaarlijkse Barthianum plaats. Na een korte inleiding worden er samen stukken gelezen uit de Römerbrief. Op het ochtendprogramma staat Barths commentaar bij Romeinen 1:16-17. Daar geeft hij het duidelijkst aan waarom hij zijn Römerbrief schrijft. ‘s Middags wordt Barths commentaar bij Romeinen 12:1-2 gevolgd. Daar horen we hem vertellen over de eeuwige spanning tussen de (post?)moderne algehele relativering van waarden en de eeuwige vraag: ‘Wat zullen wij dan dóén?’ De dag vindt plaats aan de PThU, De Boelelaan, Amsterdam, is gratis en begint om 9.45 uur. U kunt zich aanmelden bij Ariaan Baan: ariaanbaan@gemail.com

Voor de folder, zie onderstaande link

uitnodiging_barthianum_2015

Overleggingen aangaande het Kerstfeest

logo

Bij het woord „Kerstmis” denken wij natuurlijk allen het eerst aan een aantal – een groter of een kleiner aantal – aangename en vrolijke dingen naar aanleiding waarvan nu niet bepaald maar even blijmoedig moet aanvaarden als ze zich aan u voordoen en als ge ze kunt accepteren. Een paar vrije dagen en vacatiedagen, waar ge echt naar hebt verlangd, vriendelijke gaven en groetenissen over en weer, de kerstboom met of zonder de kinderschare die daaromheen hoort, de „heilige avond” zoals wij die hier in Zwitserland noemen met z’n beschouwelijke eenzaamheid, tweezaamheid of gemeenzaamheid in het gezin of – waarom ook niet? – misschien in de skihut. Het is goed, het is werkelijk goed, dat er ook nog zulke dingen zijn! Tenminste voor al degenen die daar de nodige vreugde mee naar toe dragen, om die dan ook weer daarvandaan mee te dragen. Echter, men zal daarbij niet op de vlucht mogen zijn voor zichzelf, en ook niet op de vlucht voor het uitwendige of innerlijke leed en de uitwendige of innerlijke ellende van den naaste! Want anders is het met de vreugde waar wij mee aan komen dragen die we straks weer mee naar huis willen dragen niets gedaan. En omdat er zeer bepaald slechts weinig mensen, en ook deze slechts zelden en dan ook slechts ten dele, niet op de vlucht zijn – daarom zou de ware Kerstvreugde, hoe’n prachtig apparaat er elk jaar weer voor op gang gebracht wordt en hoe’n schijn van uiterlijke feestelijkheid de mensheid in de Kersttijd ook te aanschouwen geeft, wel eens een betrekkelijk dun gezaaid verschijnsel kunnen zijn. Lees meer